Du học học bổng

Các chương trình học bổng chuyên ngành hộ lý, điều dưỡng, học bổng Báo, học bổng nhà hàng, học bổng kỹ sư… luôn là sự quan tâm hàng đầu của phụ huynh học sinh bởi những lí do sau đây:

 • Chi phí ban đầu cực kì thấp
 • Học sinh được tài trợ 50% đến 100% học phí tại Nhật
 • Học sinh được phép trả chậm học phí sau khi ra trường đi làm
 • Học sinh được phép trả chậm học phí sau khi ra trường đi làm
 • Lộ trình học ngắn

Du học đặc định

Các chương trình học bổng chuyên ngành hộ lý, điều dưỡng, học bổng Báo, học bổng nhà hàng, học bổng kỹ sư… luôn là sự quan tâm hàng đầu của phụ huynh học sinh bởi những lí do sau đây:

 • Chi phí ban đầu cực kì thấp
 • Học sinh được tài trợ 50% đến 100% học phí tại Nhật
 • Học sinh được phép trả chậm học phí sau khi ra trường đi làm
 • Đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Lộ trình học ngắn

Du học tự túc

Các chương trình học bổng chuyên ngành hộ lý, điều dưỡng, học bổng Báo, học bổng nhà hàng, học bổng kỹ sư… luôn là sự quan tâm hàng đầu của phụ huynh học sinh bởi những lí do sau đây:

 • Chi phí ban đầu cực kì thấp
 • Học sinh được tài trợ 50% đến 100% học phí tại Nhật
 • Học sinh được phép trả chậm học phí sau khi ra trường đi làm
 • Đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Lộ trình học ngắn
BACK TO TOP - BACK TO TOP - BACK TO TOP - BACK TO TOP